Afdrukken

Infofoon Over: vzw-rechtspersonenbelasting (boekjaar 2018) & VZW-wetgeving (vanaf 01/05/2019) & GDPR na 1 jaar

 1. Aangifte vzw-rechtspersonenbelasting (boekjaar 2018)
  U kan de aangifte alleen digitaal indienen via Biztax. De uiterste datum van indiening is 26 september 2019.


  Denk eraan: de Algemene Vergadering keurt uiterlijk op 30 juni 2019 de jaarrekening over 2018 goed en geeft kwijting aan het bestuursorgaan. Pas daarna kan het bestuursorgaan de aangifte indienen.

  Vragen over de belastingaangifte? Informatie nodig?
  Mail naar info(at)abcministries.be. 2. De VZW-wetgeving aangepast:
  Die nieuwe wetgeving is sinds 01 mei 2019 van kracht.
  • Aanpassingstermijn
   Elke vzw moet zich met statuten en werking tegen 31 december 2023 aan de nieuwe regels aanpassen. Wilt uw vzw in die periode al eerder iets aan de statuten wijzigen wat niet onder de verplichte aanpassingen valt, dan verwacht de wetgever dat u meteen ook alle wettelijk verplichte aanpassingen uitvoert.


  • Geïntegreerd in het vennootschapsrecht
   De nieuwe wetgeving trekt de vzw’s volledig in de rechtssfeer van vennootschappen.

   Dat heeft gevolgen voor de leden, bestuurders en vertegenwoordigers van een vzw. Maar een vzw kan voortaan ook uit enkele interessante statutaire opties kiezen. 
   Omwille van eenvormigheid onder alle vennootschappen, verplicht de wetgever bovendien terminologie in de statuten aan te passen.

  • Werk aan de winkel
   De verplichte aanpassingen dwingen ons tot meer dan een schoonheidsreparatie. Elke vzw staat onvermijdelijk voor de opgave om haar statuten in zijn geheel te herzien.

   Dat pleit eerst en vooral voor een bezonnen voorbereiding en overleg en een goede besluitvorming tussen Algemene Vergadering en het bestuursorgaan.
   De leden moeten dan in een Buitengewone Algemene Vergadering over de voorstellen van het bestuursorgaan kunnen besluiten. Daarna pas volgt de officiële publicatie.

  • Informatie
   ABC voorziet informatiesessies vanaf de herfst van 2019.
   De details leest u via de website, facebook en email.


 3. GDPR –1 jaar later
  De nieuwe privacywetgeving zorgde tegen 26 mei 2018 voor een stortregen van mails met privacy-verklaringen. Daarna werd het weer stil.


  Een storm in een glas water?
  Niets wijst op dat glas water.  Het is eerder wachten waar een privacy-probleem zal opduiken. Afhankelijk van de ernst kan dat ook de poppen aan het dansen zet bij de privacy-commissie.

  Zo’n probleem zal ook effect hebben op het bredere netwerk waarbinnen die bepaalde vzw functioneert.

  Nu uw GDPR-dossier is opgestart
  Het bestuursorgaan is verantwoordelijk om dat dossier permanent te onderhouden.  Het blijkt dat verenigingen voor 2 uitdagingen staan:

De beste aanpak lijkt die van de GDPR-regels zelf te zijn:
Maak iemand verantwoordelijk en laat die consequent toewerken naar een behoorlijke behandeling van persoonsgegevens.


Toegegeven: dat vereist een bredere aandacht voor functionering dan men meestal gewend is in evangeliewerking. Het vraagt een ander type investering dan de zorg voor samenkomsten, conferenties, evangelisatie, bijbelstudies, diaconaat, pastoraat.

GDPR stelt eisen die in iedere vzw geïntegreerd moeten worden. Daaraan valt niet te ontkomen. Wacht daarom niet op een ernstig “accident de parcours”. Leg de  GDPR-lat zo hoog als nodig.  

Vragen over GDPR? Informatie nodig?
Mail naar info(at)abcministries.be.


Wilt u op de hoogte blijven maar ontvangt u nog niet de email-updates van ABC?          

Stuur een email met uw vraag om die voortaan ook te ontvangen naar info(at)abcministries.be.

Concrete vragen of u moet nu al aanpassingen maken?                                                  

Via het Infofoon-abonnement kan u nu al met uw vragen terecht.                        
Contacteer ons als u hulp wil om nu al uw vzw-project te (her-)schrijven.                                

Our website is protected by DMC Firewall!