Afdrukken

Infofoon


      evangeliewerk - verenigingswerk

Sinds korte tijd mogen particuliere personen zogenaamd “verenigingswerk” uitvoeren. Dit verenigingswerk valt onder de “deeleconomie” waarmee de overheid de economie wil stimuleren.

Verenigingswerk staat los van het klassieke vrijwilligerswerk.
Het biedt nieuwe mogelijkheden om mensen in de gemeente, kerk of organisatie in te zetten.

Het verenigingswerk moet binnen een van de 16 vastgelegde categorieën vallen – bvb. gidsen, sporttraining geven, schooluitstappen begeleiden, administratie of PR van een vzw ter harte nemen.

Alleen verenigingen met een socio-cultureel doel (en openbare besturen en medeburgers) komen in aanmerking als:

Vergoeding

De ontvanger mag een vergoeding ontvangen voor alle klussen die hij bij verschillende verenigingen uitvoert tezamen tot maximaal 500 euro per maand (sportactiviteiten: 1000 euro), zonder 6000 euro per kalenderjaar te overschrijden.
Tot deze maxima zijn de vergoedingen onbelast. Ze worden jaarlijks geïndexeerd.

Meer info

Die vind je op www.verenigingswerk.be.
Kies in het menu je taal en in het nieuwe scherm voor “verenigingswerk”. Daar vind je de voorwaarden en de 16 categorieën.

Let op!

Om het werk als verenigingswerk te laten aanvaarden, is het de vereniging die vooraf een aangifte van het werkproject met de betrokkene moet indienen.



Wilt u op de hoogte blijven maar ontvangt u nog niet de email-updates van ABC?          

Stuur een email met uw vraag om die voortaan ook te ontvangen naar info(at)abcministries.be.

Concrete vragen of wil u ons documentatiecentrum gebruiken?                                                  

Via het Infofoon-abonnement kan u nu al met uw vragen terecht.                        
Contacteer ons als u hulp wil om nu al uw vzw-project te (her-)schrijven.                                

Our website is protected by DMC Firewall!