Klik op een foto om de galerij te starten.

Pilgrimshem 
Het Pilgrimshem geeft een antwoord op de nood die (Vlaamse) christenen ervaren om individueel en gezamenlijk te groeien in hun leven, hun werken en hun dienen van elke dag. Gewoontepatronen en de dagelijkse drukte zijn taai. We ondervinden allemaal hoe trainingsavonden en toerustingsweekends te beperkt zijn voor een diepgaande (her)oriëntering op leven, werken en dienen.

Pilgrimshem biedt:
- een plek waar mensen, teams en gemeenschappen – ongeacht hun leeftijd, geslacht of achtergrond – afstand kunnen nemen van hun dagelijkse routines en er rust, bezinning en toerusting voor hun leven kunnen vinden.
- een bediening waar we mensen elkaar helpen verder te groeien in discipel-zijn, dienend leider-zijn, dynamisch gemeente-zijn.

Pilgrimshem dient:
- mensen, organisaties en kerken/gemeenten die toelaten dat we met hen een eind op hun eigen pelgrimsweg mee oplopen
- met een totale benadering van christelijk leven-werken-dienen, zodat mensen hun christelijke identiteit verder ontwikkelen én die leren verder uit te werken in hun dagelijks leven.

Pilgrimshem werkt:
- als een warme en relevante christelijke leef-werk-diengemeenschap
- aan de onderlinge betrokkenheid en zorg voor mensen binnen en buiten die gemeenschap
- door actuele thema’s van onze stad&streek aan te spreken en wegen naar aanvaardbare oplossingen te (helpen) bewandelen

Herkent u een of meer beschrijvingen waarover u graag van gedachten zou kunnen wisselen?
Neem contact op om eens verder van gedachten te wisselen hoe we met Pilgrimshem kunnen dienen.

Wil je meer weten? Wil je meehelpen? Wil je zelf hulp?
Neem contact op met HermanHeyman(at)abcministries.be oif mail naar info(at)pilgrimshem.org.

 

Our website is protected by DMC Firewall!