God dienen met wie je bent

Original is vaak het eerste traject dat we ondernemen als we oplopen met jonge leiders in de gemeente. Dit voorjaar was ik te gast bij drie jongvolwassen kringen uit verschillende kerken. Deze zowel geestelijke, theoretische als praktische vorming is voor jongvolwassenen een ontdekkingstocht in hoe God hen gemaakt heeft met specifieke temperamenten, stijlen en gaven.  Doordat ze kiezen om Jezus te volgen, komt hun persoonlijkheid nog meer tot bloei.

Persoonlijkheid en teamfunctioneren

Tijdens de eerste drie sessies diepten we onze persoonlijkheid uit met het MBTI-onderzoek[1]. We zijn geboren met een temperament. Daaruit ontwikkelen onze karaktereigenschappen, in combinatie met opvoeding, omgeving en levenssituaties. Zo ontdekten we ons unieke zelfportret.
Onze geloofsreis verloopt echter niet geïsoleerd. Die is deel van een gemeenschappelijke weg met de andere leden van het lichaam van Christus[2]. We ontdekten onze wederzijdse afhankelijkheid van elkaar. Dat werd verder uitgediept in de sessie teamfunctioneren. Welke rol neem je spontaan op als je samenwerkt? Welke teamrol speelt je broeder of zuster? Hoe ga je met die verschillen om? Met de teamrollentest[3] en ons gesprek daarna leerden we onze plaats kennen in de groep.  

Christelijke spiritualiteit

Mijn persoonlijkheid heeft echter ook schaduwkanten. Er is een nauw verband tussen wie ik ben en hoe ik Christus volg. Ieder van ons heeft de neiging om zijn geestelijk leven volgens eigen voorkeuren te ontwikkelen. Als een extraverte persoon zijn introverte schaduwkant (en andersom) niet extra voeding geeft, blijft zijn geestelijke leven oppervlakkig[4]. Om heelheid in ons geestelijk leven te vinden moeten we ook met ons hele leven antwoorden op Gods genade.

De laatste ontmoeting richtte zich daarom ook op de geestelijke gaven[5]. Met de gemeenteleiding ontdekten we welke gaven God ons toevertrouwd heeft en hoe we die samen kunnen onderzoeken en uitleven.

Jongvolwassenen spreken over Original:

Original heeft me veel geleerd over mezelf (vooral ook over mijn valkuilen), mijn relatie met God en hoe ik die nog kan verbeteren. Vooral de gaventest was in dit opzicht een echte eye-opener en heeft veel twijfels weggenomen, wat maakt dat ik God nog meer en efficiënter kan gaan dienen. Evelien

Ik vond Original interessant, voornamelijk om mijn persoonlijkheid en groepsdynamiek vanuit ‘Christelijk’ perspectief te bekijken. Ik ben benieuwd wat Gods verdere plan voor de gemeente en mezelf is. Bo

Al heel lang ben ik op zoek naar mijn gave(n) die ik van God heb gekregen. Het is me nu duidelijker wat ik kan betekenen in Gods koninkrijk. Johan

Levi Verstraeten – 20.35 bediening
..........................................                                          

Voetnoten:

1: Myers Briggs Type Indicator
2: Zie 1 Korinthe 12:12-27
3: Belbin Teamrollen test
4: Robert Mulholland, Invitation to a journey, Inter Varsity Press 2016
5: Christian A. Schwarz, The 3 colors of ministry, ChurchSmart Resources

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!