Alle artikelen uit de volgende reeksen, gepubliceerd in Evan Assistance :

Reeks: SLEUTELS VOOR GROEI

  1. Ergens tussen het kastje en de muur (maart 2019)
  2. Ik denk dat hij ... zij doet zo ... (maart 2019)
  3. Lasten dragen (juni 2019)
  4. Geen grip? Geen houvast? (sept.2019)
  5. Geen houvast, toch zeker! (dec.2019)

Reeks: een [WIJ]-casus:

Artikels over situaties in plaatselijke geloofsgemeenschappen en over de mensen die daar een weg zoeken naar groei:


Reeks: Volwassenen vormen in de christelijke gemeenschap:

Artikels over Jezus' opdracht om het evangelie te verkondigen en mensen helpen vanuit hun geloof elke dag te leven.

Reeks: Leven - Dienen - Werken
De afgelopen jaren heeft ABC verschillende hoofdthema’s uitgewerkt in vormingsmateriaal, spreekbeurten en het tijdschrift Evan-Assistance. In deze artikelreeks bundelen we deze thema’s, maken hun raakpunten zichtbaar en tonen hun potentieel voor in het evangeliewerk.

Reeks: Manifesto voor toekomstgerichte gemeenten
ABC bepleit dat kerken en christenen behalve hun theologische ook hun culturele identiteit zouden ontwikkelen.
Op welke terreinen van het (samen)leven roepen we op tot een bezinning?

Reeks: Op wieltjes
Een goed-fuctionerende gemeente, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat zijn uitdagingen, valkuilen, sterktes en zwaktes die een rol spelen binnen het huidige gemeente-zijn en christen-zijn in onze samenleving? ABC volgt al jaren trends in gemeentebouw op en geeft in de volgende artikelen hiervan een overzicht, vergezeld van een reeks uitdagingen. Stof tot nadenken!

Reeks: Eenheid in verscheidenheid
Mensen verlaten plaatselijke kerken. Maar ze doen dat niet om God in het geheel de rug toe te keren, zo blijkt. Ze doen dat juist om Hem beter te leren kennen. Hoe verklaren we dat? En, is er een plaats voor “anders” zijn of voor creatieve vernieuwende accenten? Hoe kunnen christenen uit verschillende leeftijds-groepen en achtergronden eenheid tonen in verscheidenheid?

Reeks: Deugdelijk bestuur
Sinds zo’n 20 jaar circuleren buiten de christelijke wereld termen als “deugdelijk bestuur”, “behoorlijk bestuur” of “corporate governance”. De principes die aan hun basis liggen kunnen zonder uitzondering teruggebracht worden naar christelijk erfgoed. Het denkwerk over “deugdelijk bestuur” heeft veel praktische ideeën en ervaring opgeleverd. Dat schept de mogelijkheid voor leidersteams om betere resultaten te behalen.

Reeks: Het Willow Creek Reveal Onderzoek
Groeien christenen en gemeenten inderdaad in de mate dat hun leiders en verantwoordelijken dat veronderstellen? Willow Creek Community Church deed een onderzoek. Zijn hun conclusies herkenbaar voor Vlaanderen? Stof tot nadenken en tot discussie.

Reeks: Christelijk werk in woelig water
Maatschappelijke structuren en omgangsvormen veranderen voortdurend, vooral in deze tijd. Hoe gaan we daar als christen mee om? En als geloofsgemeenschap? Hoe sta je samen in de wereld? En wat wordt er hierin verwacht van leiders? 

Reeks: Hedendaags kerk zijn in Vlaanderen
Elk land en cultuur hanteert verschillen in machtsafstand tussen leiders en volgers verschillend. Vlaanderen positioneert zich als een regio met een grotere machtafstand dan gemiddeld. Herkennen we dat in de kerken en relaties? En reikt God daar een bijbels-christelijke benadering voor aan?

Reeks: Brand!!
Christelijk Vlaanderen brandt. Mensen staan gelukkig in vuur en vlam voor de Heer. Maar er stroomt vaak heel wat energie weg door verstoorde relaties onderling. Afhankelijk van de vormen die dit aanneemt, kunnen bedieningen verstrikt geraken in brandjes blussen. Hoe lang blijven we blussen? Hoe vermijden we korte termijndenken?

DMC Firewall is a Joomla Security extension!