Losse artikels

Artikels uit recente publicaties van Evan-Assistance

Evan Assistance201903p2sleutels1

WAT NU?

Op dit ogenblik staat het seizoen in de startblokken waarin christelijk Vlaanderen de balans opmaakt van het voorbije werkjaar 2018. Leiders en leden gaan via Algemene Vergaderingen in dialoog.1

TRENDS

In dit seizoen piekt traditioneel het aantal vragen dat we bij ABC krijgen over transparantie en verantwoording, inspraak en besluitvorming, enz.  

Evan Assistance201903p2sleutels2

 

 

 

 
UITDAGING

Je hebt gekozen om Jezus als je Redder en je Meester te vertrouwen. Zo werd je opnieuw geboren. Je leeft sindsdien dagelijks met de levende God. Dat leidt naar een heel andere kijk op leven.werken.dienen.

Gods Geest werkt in ons. Geleidelijk ontdekken we welke gewoonten meegekomen zijn uit onze vorige levenshoofdstukken. Sommige helpen ons aan te knopen bij wat God goed of belangrijk vindt voor zijn kinderen. Er zijn er ook  - veel meer? - die de kwaliteitstoets van zijn koninkrijk niet doorstaan.

Deze aflevering van “sleutels” wil zo’n gewoonte helpen toetsen aan een van Gods kernwaarden:  

Infofoon

Een verscherping in de Europese wetgeving op het witwassen van gelden verplicht alle Belgische rechtspersonen om tussen 31 oktober 2018 en 30 september 2019 de persoonsgegevens van de begunstigden aan de overheid mee te delen.

Vaderdoenkennen

 

Deze Evan-Assistance valt tijdens de laatste dagen van het jaar 2018 in je brievenbus.


Klassiek een tijd waarin we vele goede voornemens  maken … die we na korte tijd opgeven en zelfs vergeten.

EvAssist.201809.Terug nr toekomst

De jaren van ons leven gaan als een zucht voorbij ...  
O God, leer ons zo te leven dat wij ons uiteindelijk de wijsheid eigen maken.  … 
Ja, wij bidden U om Uw zegen over alles wat wij ondernemen.         
(Het Boek, Psalm 90: 9, 12, 17)

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd