Losse artikels

Artikels uit recente publicaties van Evan-Assistance

EvAssist201909p2

Verandering is van alle tijden. Geen enkele generatie kreeg er niet mee te maken. Ze kan nieuwe perspectieven openen. Ze kan ook crises en drama’s voortbrengen. Elke verandering heeft zijn voorstanders met grote dromen en tegenstanders die zich bedreigd voelen.

Veranderingen

Onderzoekers documenteerden hoe mensen uit verschillende achtergronden en culturen ook verschillend omgaan met verandering.1 

EvAssist201906p2

Dit is een algemeen christelijk gezegde.
Maar hoe ziet die relatie tussen mijn individuele leven én dat van mijn naaste er uit?

Evan Assistance201903p2sleutels1

WAT NU?

Op dit ogenblik staat het seizoen in de startblokken waarin christelijk Vlaanderen de balans opmaakt van het voorbije werkjaar 2018. Leiders en leden gaan via Algemene Vergaderingen in dialoog.1

TRENDS

In dit seizoen piekt traditioneel het aantal vragen dat we bij ABC krijgen over transparantie en verantwoording, inspraak en besluitvorming, enz.  

Evan Assistance201903p2sleutels2

 

 

 

 
UITDAGING

Je hebt gekozen om Jezus als je Redder en je Meester te vertrouwen. Zo werd je opnieuw geboren. Je leeft sindsdien dagelijks met de levende God. Dat leidt naar een heel andere kijk op leven.werken.dienen.

Gods Geest werkt in ons. Geleidelijk ontdekken we welke gewoonten meegekomen zijn uit onze vorige levenshoofdstukken. Sommige helpen ons aan te knopen bij wat God goed of belangrijk vindt voor zijn kinderen. Er zijn er ook  - veel meer? - die de kwaliteitstoets van zijn koninkrijk niet doorstaan.

Deze aflevering van “sleutels” wil zo’n gewoonte helpen toetsen aan een van Gods kernwaarden:  

Vaderdoenkennen

 

Deze Evan-Assistance valt tijdens de laatste dagen van het jaar 2018 in je brievenbus.


Klassiek een tijd waarin we vele goede voornemens  maken … die we na korte tijd opgeven en zelfs vergeten.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd