We naderen de Goede Week.

Jezus is aangekomen in Jeruzalem om Gods wil te doen. Het duurt niet lang meer voor Hij zal sterven en dat beseft Hij heel goed. In deze week gebeuren er veel verschillende dingen. Vanaf Witte Donderdag wordt er zoveel geschreven dat we Hem van zeer nabij op de voet kunnen volgen.

De evangelieteksten die deze intense tijd beschrijven vinden we in Matteüs 26:17-75, Marcus 14:12-72, Lucas 22:7-65, Johannes 13:1 tot 18:27.
Hieronder volgt een lijstje met een aantal gebeurtenissen van die dag en nacht: 

 • De discipelen gaan naar de stad om het Pesachmaal voor te bereiden

 • Jezus en de discipelen liggen samen aan om te eten en te praten.

 • Jezus weet wat er die nacht zal gebeuren en vertelt dat ook aan de discipelen.

 • De discipelen maken ruzie over wie de belangrijkste is.

 • Jezus wast de voeten van zijn discipelen.

 • Judas verlaat de groep.

 • Jezus stelt het laatste avondmaal in.

 • De discipelen en Jezus zingen samen.

 • Ze trekken naar de Olijfberg om te bidden.

 • Jezus brengt tijd door in gebed en vraagt zijn discipelen om te waken. In zijn gebed spreekt Hij over eenheid met de Vader en eenheid met zijn volgelingen.

 • Judas komt met een groep soldaten en priesters en kust Jezus.

Vanaf dan belandt alles in een stroomversnelling.
Jezus wordt van de discipelen gescheiden en moet alleen verder: naar het kruis.

Wil je samen met ons verder gaan op de weg naar Pasen?
Misschien kunnen de volgende oefeningen helpen: 

Witte Donderdag

Lees al deze gebeurtenissen nog een keer en sta een paar minuten stil om je in te beelden wat de sfeer was, welke mensen er bij Jezus waren, welke gevoelens Hij had, de impact van zijn woorden.
Volg de voetsporen van Jezus, van Petrus, van Johannes en van Judas.
Neem tijd hiervoor.

Goede Vrijdag

Lees het vervolg van het lijdensverhaal.
Neem je tijd om de gebrokenheid van het leven tot je door te laten dringen.
Het lijden van de wereld, het lijden in je omgeving, je eigen lijden, het lijden van Jezus.

Stille Zaterdag

Plan voor deze dag geen haast. Probeer enkel te wachten. Wacht stil met iemand.
Plaats jezelf in stilte in de aanwezigheid van je Hemelse Vader, die in het verborgene is en ziet.

Pasen

'Waarom zoekt u de levende onder de doden?’ (Lucas 24:5).
Die vraag vat voor ons op een heldere manier de gebeurtenis van Pasen samen. Een waarom-vraag is confronterend en didactisch.
Het is alsof er in deze tekst wordt gezegd: “Wat had je nu gedacht, dat de dood sterker zou zijn dan de Levende God???”
De dood is niet sterker dan de Levende God! Daarin schuilt voor ons de ultieme christelijke hoop.

 

Levi & Hanna

Our website is protected by DMC Firewall!