De bijbel vermeldt Henoch zoals een kanttekening in de marge van een groot verhaal:

“... Henoch wandelde met God, en hij was niet meer;
      want God nam hem weg ...”1

“… voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis
      dat hij God behaagde...”2


Volgens dat getuigenis zocht Henoch bewust om met alles in zijn leven God te behagen. Hij leefde een soort “what-would-Jesus-do” in het kwadraat - maar nog beter en nog consequenter.
Daarover horen we christenen verzuchten:
           “Hoe kan ik dat ook? Hoe kan je leren meer en dichter met God te wandelen?”

Degradatie tot alternatief?

Henoch kan niet anders dan heel zorgvuldig aan de patronen in zijn leven hebben gewerkt. Met consequente volharding wanneer zoals elke mens hij zichzelf afvroeg “Wil ik die prijs wel betalen? Dat druist helemaal in tegen mijn gevoelens.”

Het getuigenis over Henoch3 verwijst naar keuzes en overgave. Dat kost oefening en discipline. Dat confronteert ons ook met de noodzaak van belijden, onszelf bekeren en op God wachten en luisteren.

Die patronen staan gemakkelijk haaks op het gangbare christelijke leven en kerk-zijn. Zonder het in de gaten te hebben, verglijden we daar gemakkelijk naar activisme. Zodra we dat accepteren, degraderen we “wandelen met God” tot een alternatief - een uitzondering waarover discussie mogelijk is. Een optie voor de excentriekeling die niet “norm-aal” kan zijn.
Was Henoch niet “norm-aal”? Heeft hij - en anderen zoals hij – iets abnormaals gekozen uit een waaier alternatieven?

(Verder) met God

Ervaring en de ruggensteun van een menigte getuigen4 bepleiten dat deze keuze het enige, waardige uitgangspunt is voor al het leven.werken.dienen voor een kind van God.

God zien werken? Een oplossing voor een moeilijke situatie ontdekken? Met Hem kunnen wandelen? Verder komen dan waar je nu staat?

Dat lukt alleen als we leren rust en afstand te nemen van onszelf.5 Als we onze keuzes en voorkeuren aan God durven onderwerpen. Als we leren hoe we in stilte wachten op Hem.
Al het andere leidt ons af van onze roeping dat we zouden “God behagen”.

Beginnen

GodWorks helpt disciplines ontwikkelen om verder met God te wandelen.6 In het Pilgrimshem helpen we mensen hun weg met God te verdiepen.7 Kijk eens op de website voor informatie.

 

Voetnoten
1 Zie Gen.5:21-24
2 Zie Heb.11:5.
3 En met hem tal van andere bijbelse figuren.
4 Zie Heb.12:1-5.   Terwijl ik dit artikel afrond, komt de aankondiging dat Billy Graham “eindelijk thuis” is. En dat Luis Palau zich klaarmaakt voor diezelfde verhuis. Dat zijn slechts enkele namen uit de hedendaagse galerij getuigen.
5 Zie Heb.4: 10-13
6 Zie www.abcministries.be/vorming/GodWorks
7 Zie www.abcministries.be/projecten/pilgrimshem

 

Our website is protected by DMC Firewall!