ABC werkte onlangs met 11 leiders in een consultatie over “leiding geven, leider zijn”.
Ze getuigden dat ze permanent in een groot spanningsveld leven.

Zij getuigden dat enerzijds van hen wordt verwacht:

     verantwoordelijkheid dragen; een volmaakt geestelijk voorbeeld geven; beslissingen uitvoeren; beschikbaar zijn; vooruit denken;
     programmeren, coördineren en opvolgen; kwaliteit leveren; het onvoorziene opvangen; ...

Anderzijds willen ze zelf:

     meer tijd om gerust bij God te zijn; zijn wegen herkennen; geestelijk voedsel voor de eigen hongerige ziel; tijd om (te durven) uitrusten;
     behoorlijk contact met de sociale omgeving, …

Ze vertelden hoe ze struikelen over uitdagingen: integriteit in hart en gedachten; transparantie (naar medeleiders of een bestuur); de bediening strategisch ontwikkelen; het eigen geloofsleven; vreugde en voldoening (blijven) vinden; (mede)leiders ruimte geven; mensen ontwikkelen.

We vroegen hen te beschrijven hoe lang ze als leidinggevende dienden en hoe dat een weerslag had op hun specifieke uitdagingen.
Ze waren verrast over hun eigen bevindingen:
  1 Hoe langer de periode, hoe scherper ze zulke spanningen beleefden.
  2 De spanningen kwamen geregeld terug, en hadden steeds meer impact op hun leven.werken.dienen.
  3 Ze hadden al blinde vlekken ontdekt, maar ze stelden nu ook vast dat die steeds groter werden.

In de laatste sessies van de consultatie werkten we samen aan oplossingen: hulpmiddelen, creatieve en haalbare werkmethoden, tijdsbeheer, evaluatiecriteria en evaluatieaanpak, confrontaties met de eigen realiteit.

Het grotere plaatje

Deze consultatie bevestigde enkele algemene inzichten:

1 Leiders leven met een grote honger naar God. Tegelijk huiveren ze voor het risico dat ze zouden struikelen en zo Gods naam, de bediening en andere mensen zouden beschadigen. Ze willen zich daartegen beter kunnen beschermen. De nadrukkelijke vraag naar individuele opvolging – regelmatig, kwalitatief en met correcte prioriteiten – toont een hoge prioriteit.

2 De problematiek van de blinde vlekken: vooral eigen temperament en persoonlijke bagage bepalen of (en hoe) mensen zich mettertijd kunnen vastrijden in stokpaardjes, eenzijdige interpretaties, een korte termijn aanpak. Voortgaande vorming beperkt dat risico, in combinatie met persoonlijke opvolging (vorig punt).

3 Leiders tonen weinig verwachting dat grotere structuren effectief soelaas (kunnen) bieden -ook al doen die daarvoor hun best. Leiders nemen zelf hun verantwoordelijkheid. In hun initiatieven zoeken ze dikwijls naar een haalbare pragmatische aanpak.

Meer weten?

Geïnteresseerd om ook zo’n oefening met uw eigen leidersteam te maken?
Wil je je informeren over mogelijkheden voor je eigen groei of die voor je kerk, gemeente of groep?
Mogelijke datums vindt u op p.4 bij “Samen op de sofa”. Neem gerust contact op. 

EvAssist.201709.logos_vorming.jpg - 29,95 kB

Our website is protected by DMC Firewall!