EvAssist.201806.p32

Waarom koppelt ABC vorming aan mentoring?1

Vorming

  • In vorming kunnen activiteiten een typische onderwijs-aanpak hebben. Maar vorming werkt veel breder dan de infromatieoverdracht van onderwijs.

  • Vorming wil mensen helpen hun dagelijkse leven.werken.dienen te verdiepen of te veranderen.

  • Vorming gaat over die leerpunten, die in de praktijk tonen dat ze belangrijk zijn.
    Na verschillende stappen koppelen we die terug door naar de test van de praktijk.

Vele plaatselijke kerken, gemeenten of groepen moedigen mensen aan zich aan te sluiten bij een bijbelgroep. Meestal heeft die een onderwijzend onderdeel. Zondagse erediensten hebben meestal ook zeker één onderwijzend moment.
Een pleidooi voor vorming aan christenen via hun plaatselijke gemeenschap zou dus zeker geen potten mogen breken.  

Bovendien beantwoordt vorming aan een groeiende vraag om de grenzen op te rekken voorbij het klassieke onderwijs. Vorming en faciliteren komt daaraan tegemoet.

Vorming koppelen met mentoring
In mentoring begeleiden mensen elkaar om consequent(er) te leven.werken.dienen in de grote levensuitdagingen. Mentoring helpt een leerinhoud van de vorming te vertolken binnen een ondersteunende vertrouwensrelatie.

Voor mentoring liggen uitdagingen op alle levensdomeinen open: (sociaal) functioneren, christelijke waarden, moraliteit, discipelschap, leiding geven en leider-zijn2, vertrouwen, gewoonten veranderen, grenzen verleggen, …

Mentoring begeleidt, brengt (nieuwe?) perspectieven onder de aandacht, moedigt aan, corrigeert, enz.
Mentoring verlengt dus de vorming naar het individu en naar de praktijk.
Uit de mentoring kunnen nieuwe vormingsthema’s naar vorming komen.

Werkt u aan het vormingsproject voor volgend schooljaar? 
Koppel ook mentoring daaraan vast.
U bewijst er leden en bezoekers een enorme dienst mee!


Meer infoVoetnoten

  1. Zie ook het artikel "Zonde – belijdenis – vergeving – zonde – be...."
    Beide thema’s passeren herhaaldelijk de ABC-revue in eerdere artikels. Zie abcministries.be onder het menu “publicaties”.
  2. Zie Evan-Assistance, maart 2018: Leiding geven - leider zijn: een wij-casus".
Our website is protected by DMC Firewall!