Infofoon

Een verscherping in de Europese wetgeving op het witwassen van gelden verplicht alle Belgische rechtspersonen om uiterlijk tegen 30 september 2019 de persoonsgegevens van de begunstigden aan de overheid mee te delen.

LET OP:
De FOD Financiën maakte op 24/09/2019 bekend dat er een gedoogbeleid zal zijn tot 31 december 2019.

Dit wil zeggen dat registreren tegen 30 september de boodschap blijft maar dat er de eerste drie maanden geen sancties zullen worden opgelegd voor foutieve of onvolledige registratie. Goed nieuws dus voor de vele vzw-bestuurders die nog in de knoop liggen met de registratie.

Meer info over dit tijdelijk gedoogbeleid: Lees hier het persbericht van de FOD Financiën na.


Voor vzw’s zijn de “Uiteindelijk Begunstigden” mensen met onderstaande functies:

 • gewone bestuurders
 • dagelijkse bestuurders
 • wie gemachtigd is de organisatie met zijn handtekening te vertegenwoordigen
 • natuurlijke personen (of een categorie van personen) in wiens belang de organisatie opgericht of werkzaam is
 • elke andere natuurlijke persoon die uiteindelijke zeggenschap over de organisatie uitoefent

Deze informatie moet elke vzw over elke U.B. meedelen:

 • naam en eerste voornaam
 • geboortedatum (dag, maand, jaar)
 • nationaliteit(en) en land van verblijf
 • volledige officiële verblijfsadres
 • datum waarop de persoon uiteindelijk begunstigde is geworden
 • rijksregisternummer of het nummer bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid

Dit zijn de verplichtingen:

 1. Elke rechtspersoon moet deze persoonlijke informatie meedelen aan het Register van Uiteindelijke Begunstigden (UBO-register).
 2. De wettelijke vertegenwoordiger, bestuurder, gemachtigde of gemachtigde boekhouder deelt de informatie mee.
 3. De informatie moet elektronisch verstrekt worden, binnen de maand nadat de informatie beschikbaar werd of gewijzigd is.
 4. Sanctie is een geldboete voor het (vzw-)bestuur van 250 tot 50.000 euro.
 5. Iedere bestaande vzw is verplicht de U.B. uiterlijk op 31 maart 2019 te registreren.
 6. Voor nieuwe vzw’s moet deze informatie uiterlijk 30 dagen na de registratie van de oprichting in het UBO-register ingevoerd zijn.
 7. Registreren kan u alleen via www.myminfin.be-applications.


Meer weten of hulp nodig?
Telefoneer het ABC-kantoor (op maandag, donderdag of vrijdag) of stuur een mail naar info(at)abcministries.be.


"Ik krijg geen toegang om in het UBO-register de U.B.'s te wijzigen"
Download de bijlage om dat op te lossen.


Meer informatie vindt u ook via in Infofoon:
Boekhouding - VZW - Vrijwilligers - FAQ

Attachments:
FileCreatorFile sizeDownloadsCreated
Download this file (UBO_CSAM.pdf)UBO_CSAM.pdfHerman Heyman556 kB3562019-01-14 14:27
Our website is protected by DMC Firewall!