Evan Assistance201903p2sleutels2

 

 

 

 
UITDAGING

Je hebt gekozen om Jezus als je Redder en je Meester te vertrouwen. Zo werd je opnieuw geboren. Je leeft sindsdien dagelijks met de levende God. Dat leidt naar een heel andere kijk op leven.werken.dienen.

Gods Geest werkt in ons. Geleidelijk ontdekken we welke gewoonten meegekomen zijn uit onze vorige levenshoofdstukken. Sommige helpen ons aan te knopen bij wat God goed of belangrijk vindt voor zijn kinderen. Er zijn er ook  - veel meer? - die de kwaliteitstoets van zijn koninkrijk niet doorstaan.

Deze aflevering van “sleutels” wil zo’n gewoonte helpen toetsen aan een van Gods kernwaarden:  

"ik vind hem zo …"   
(over: hoe we elkaar inschatten)

A.    Lees de bijbelgedeelten – beantwoord de vragen

       Wat denkt God dat zijn kinderen aandrijft om voor Hem te leven en werken?
       Wat denkt Jezus dat zijn leerlingen aandrijft om Hem te volgen?

Schrijf je antwoord op deze vragen bij elk bijbelgedeelte.
Zo kan je een patroon ontdekken in Gods kijk op ons ontdekken.

 • Genesis 1:26–27
 • Mattheüs 25:14–25
 • Efeziërs 2:10
 • Lukas 10:1–12
 • Johannes 17:6–19
 • Johannes 15:8
 • Kolossenzen 3:23–24
 • Mattheüs 7:15–23
 • Lukas 6:46–49

B.   Wat ondervind je zelf?

      Wat veronderstellen mensen doorgaans dat nodig is om familie, werkcollega’s, medestudenten, groepsleden,
       werknemers te motiveren iets te
doen?
       Wat vertelt hun gedrag over hun veronderstellingen over die ander?

      Vraag jij je wel eens af wat iemand motiveert om iets voor jouw te doen?
      Welke motivaties zouden dat zijn?

      Welke veronderstellingen krijgen de meeste aandacht in gesprekken?
      Welke blijven het gemakkelijkst vasthaken in jouw denkwereld?

      Hoe beïnvloedt zo’n vastgehaakte veronderstelling de relatie met die naaste?

C.   Vergelijk Gods kernwaarden (A) met onze gangbare veronderstellingen (B).

Benoem eerst een situatie waarin iemand over maanden of jaren bijzonder gewaardeerd werd.
Benoem daarna een situatie waarin iemand zeker niet gewaardeerd werd.

       Welke veronderstellingen over de motivatie van die (minder of meer) gewaardeerde persoon kan je daarin
       herkennen? (B).

       Komen die veronderstellingen (B) overeen met wat God denkt over de motivaties van zijn kinderen? (A)
       Waar liggen verschilpunten? Overeenkomsten?

       Wanneer raken jouw eigen veronderstellingen over je naaste (B) je het meest in je ziel?
       Waar liggen verschilpunten met en Gods uitgangspunt (A)? Overeenkomsten?

A+B+C  =  WAT DENK JIJ?

Je heb kort veronderstellingen over de motivaties van je naaste tegen het licht van Gods uitgangspunt gehouden.

      Hoe kleuren je veronderstellingen je omgang met die persoon?

      Wat kan jij doen om (nog meer) op één lijn te komen met Gods uitgangspunt?

      Wat moet je daarvoor veranderen in je eigen gewoonten en veronderstellingen?

Iedereen kan leren om de drijfveren van onze medemensen meer vanuit Gods kernwaarden in te schatten.

 • Begint met belijden en bekeren.
 • Maak een stappenplan dat je in concrete situaties helpt deze gewoonte ‘naar Gods hart’ te ontwikkelen.
 • Herhaal steeds het oefenen–belijden-bekeren.
 • Maak je meer vertrouwd met Gods kijk op jezelf en op je naaste.
 • Wat zegt Hij daarover in de bijbel?
 • Hoe leidt Gods Geest je in je dagelijkse leven.werken.dienen?

Na enkele weken leg je je focus op die punten van je plan waarvan je ondervindt dat ze je goed helpen.
Laat de minst effectieve vallen.
Bouw je gewoonte verder op.

Wil je hierover verder praten?
Mail naar
info(at)abcministries.be.
Vertel over je ervaringen en hoe je denkt verder op Gods lijn te komen.
Wat je deelt, blijft vertrouwelijk.


OOK VOOR LEIDERS?

Leiders kennen dezelfde uitdagingen – alleen nog scherper – omdat zij verantwoordelijkheid voor andere mensen dragen.
Als leiders bewust stappen zetten om (meer) met dit uitgangspunt van God te leven.werken.dienen, vermenigvuldigen ze het effect van Gods bediening door hen heen in de levens van de mensen die ze leiden. Daar groeien mensen en gemeenten van! (Daarover hebben we het later nog in deze sleutelserie nog.)


DMC Firewall is a Joomla Security extension!