EvAssist201906p2

Dit is een algemeen christelijk gezegde.
Maar hoe ziet die relatie tussen mijn individuele leven én dat van mijn naaste er uit?


A. IK STA ER ZELF VOOR

Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Met de éigen keuzes en éigen gewoonten. Een éigen unieke opgave om verder te gaan op de Weg van Jezus.
Het evangelie lijkt zo wel heel individualistisch te zijn: het begint met mijn keuze, met de hervorming van mijn denken en de vernieuwing van mijn gewoonten. Ik heb het vermogen daaraan te werken. Ik ben verantwoordelijk om Gods perspectief daarover te leren.

Ik ben zelf verantwoordeljk
Christenen zijn levenslange leerlingen. We spannen ons in om onze belijdenis te vertalen naar een levenswandel die steeds meer de waarden, principes en normen van God weerspiegelen.

Lees en vat de betekenis van de tekst samen:
Matth.28:19 :
Mark.8:34, 10:21 :
Efez.4:21-32 :
Hebr.4:12-13 :
Rom.14:10-12:


B. MIJN BROEDERS HOEDER
1

Zonder God kan een mens Gods openbaring in waarheid, liefde en genade niet kennen. Zonder God rijden mensen zich dan ook vast in het soort individualisme dat de hele schepping kapot maakte. In Christus accepteert God ons met de individualiteit die we naar Hem meebrengen. Hij begint een relatie die ons denken en onze levensstijl hervormt. Een volgeling-leerling van Jezus leert zo de betekenis van waarheid, liefde en genade vanuit Gods perspectief kennen. En die leren hem tegemoet te komen aan zijn naaste.

Ik ben ook verantwoordelijk voor jou
Door geloof in Christus ben ik herboren en leer leven volgens Gods waarden, principes en normen. Hij schept in mij het vermogen om daarmee te leven.werken.dienen: God lief te hebben en te verheerlijken, en ten dienste te staan van mijn naaste

Lees en vat de betekenis van de tekst samen:
Esther 2:19-20, 4:13-14:

Mark.9:35, 10:43, 12:17:
Joh.15:12-14:
Gal.5:13-14:
2Thess.3:12-13:
 

C. DE GEMEENSCHAP IS DE INCUBATOR

De geloofsgemeenschap is de beste plaats om verantwoordelijkheid voor de eigen individualiteit en voor het dienstbetoon aan onze naaste te leren2. Daar kunnen we levende voorbeelden ontmoeten die hun karakter in Christus opbouwen (= onderwijs & vorming). Die daarom ook God en de medemens dienen (= relaties).

Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor jou
Een geloofsgemeenschap bevestigt haar bestaansrecht naargelang zij een draagvlak aanbiedt waarmee zij ieders dienst aan God en aan de medemens helpt versterken.Dat doet zij door mensen te leren hoe zij Jezus’ geboden meer kunnen onderhouden en zich meer kunnen opstellen voor “de weduwe, de wees en de vreemdeling”.

Lees en vat de betekenis van de tekst samen:
Hebr.13:7:
Efez.4:11-13:
Efez.4:14-16:
Matth.18:15-20:
1Thess.1:3:
Hand.4:34:
Efez.4:27:

D. JIJ EN IK

We leren het evenwicht tussen individualiteit en gemeenschap naargelang we de kernwaarden van Gods koninkrijk consequenter uitleven – naargelang wat we geloven, zeggen en doen meer op éénzelfde lijn komt. Maar juist daarvoor heb ik mijn naaste nodig. Om rekenschap over mijn eigen hart (= individualiteit) en mijn eigen leven.werken.dienen (=relaties) te kunnen afleggen. Om mijn naaste op dezelfde manier te bedienen bij diens lasten. Om allebei verder te kunnen groeien.

Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar
We vinden het moeilijk rekenschap af te leggen. Op dat punt wil de gebrokenheid van onze menselijke natuur en van onze cultuur ons eerder afschermen. Rekenschap aan elkaar afleggen is essentieel om Gods werken in ons en rondom ons te leren herkennen, en om daarin met Hem te kunnen meewerken.

Lees en vat de betekenis van de tekst samen:
Jak.5:16:
Fil.4:14-18:
1Kor.16:1-13:

A+B+C+D : WAT DENK JIJ?

Hoe spiegel jij je aan Gods uitgangspunten? Wat legt God daarover op jouw hart?
Bezin over de keuzes en gewoonten in je leven.
Besluit om binnen de volgende 14 dagen je hart met iemand te delen.

OOK VOOR LEIDERS?

Leiders kunnen stappen zetten om (meer?) met dit uitgangspunt te leven. werken.dienen.
Zo vermenigvuldigt het effect van Gods bediening door hen heen. Daar groeien mensen en gemeenten van!

DOORPRATEN?

blockquote icon vectorJe kan ons vertellen hoe je meer op Gods lijn denkt te komen.
Wat je deelt, blijft vertrouwelijk. Mail naar info(at)abcministries.be


Voetnoten

  1. Zie Gen.1:4 - Gods antwoord aan Kaïn laat geen andere ruimte dan dat ik leef.werk.dien als mijn broeders hoeder.

  2. In dit artikel gaan we uit van de ideale geloofsgemeenschap die zich bewust inzet om het nieuwtestamentisch patroon te volgen. Zelfs al gaat dat gepaard met die uitschuivers, valpartijen en dat rechtkrabbelen die zo typisch zijn voor ons - gebroken mensen die met elkaar in gemeenschap leren staan. (zie o.a. Efeziërs 4, 1Thessalonicenzen 1, Jacobus, de brieven van Johannes, Openbaringen 2-3)

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd