Sleutelsp2

SLEUTEL 5: GEEN HOUVAST, TOCH ZEKER
(verandering hanteren - deel 2)

In de Evan-Assistance van september bespraken we hoe Vlamingen vanuit hun thuiscultuur de impact van veranderingen maximaal willen beperken. De drang om de onzekerheid van die veranderingen te vermijden kregen we doorheen onze thuiscultuur ingelepeld. Die is herkenbaar in het alledaagse leven doorheen gesprekken, keuzes, gewoonten, thema’s, besluitvorming, enz.1

Onzekerheidsvermijding wordt gemakkelijk gekruid met een exclusief denken: er is maar één scenario mogelijk op de weg naar zekere oplossingen. Alternatieven komen niet in aanmerking.

Tussen exclusiviteit en oordelen ligt maar een kleine stap. Dat oordelen wordt dan gemakkelijk gebruikt als tegengewicht tegen de eigen onzekerheid. Het is een compenseren voor de eigen nood aan bevestiging. Maar daarmee riskeren we onszelf op de langere termijn te beschadigen door een diversiteit en creativiteit – inderdaad: met de onzekerheden die er bij horen - uit onze omgeving weg te amputeren.

Binnen een (geloofs)gemeenschap of de christelijke beweging kunnen we zo stukken van Gods veelkleurig werk verliezen, die door sterke begeleiding konden uitgroeien naar instrumenten waarmee God die beweging juist wilde versterken en naar nieuwe horizonten leiden.

Weinig durf om God in dat onbekende, grotere werk te volgen, doet ons dan geregeld landen in een verarming – die wel meer dan eens in Gods naam als een verantwoorde keuze wordt bestempeld.
De tegenstelling met zijn creatief scheppen, zijn omvattende raadsbesluiten en zijn zorgende liefde kan nauwelijks groter zijn.

GOD IN HET BRANDPUNT

Toetsen en zoeken naar meer van Gods cultuur, begint met een eerlijke bezinning over wie in het brandpunt van het leven.werken.dienen staat. Is dat God? Of sta ik op zijn plaats?

Betekent Gods wijdere perspectief niet juist nog meer dreigende onzekerheid? En die wilden –hoopten - we toch onder controle te krijgen?1 Ons buikgevoel doet ons eerder afgrenzing, overzicht, controle, zekerheid opzoeken. De wijdse einder van God en zijn werken … is dat niet te veel van het goede? Moeten we daar ons echt zo radicaal in opstellen? Een beetje water in de wijn …

De navolging van Christus is tegendraads aan ons menselijk DNA. In Gods cultuur leren zijn volgelingen op de eerste plaats het heft méér in Gods handen leggen. Om een nieuwe zekerheid te leren kennen in het dagelijkse leven.werken.dienen. Namelijk dat God “er bij” is en actief zorgt voor zijn kinderen.2
God zo in het brandpunt van ons leven zetten, leert ons om stap voor stap onzekerheid af te schudden – en het creëert ruimte om onze naaste vanuit het evangelie te dienen.3

Waar komt dan het dilemma vandaan dat we wel een almachtige, liefdevolle, barmhartige en verzorgende God belijden - maar tegelijk de grip zo moeilijk loslaten en controle aan Hem overdragen?  

We zijn te onbekend met God zelf. Zijn Persoon en ook de waarden, principes en normen van zijn koninkrijk zijn te weinig deel van ons leven.4  Dat veranderen lukt alleen door onze belijdenis steeds meer te vertalen in nieuwe stappen van navolging en overdracht van de zucht om veiligheid.
Zo geven we God ruimte. We leren Hem beter kennen en vertrouwen. Dat is de enige weg naar houvast terwijl we dagelijks leven.werken.dienen in een gevallen, corrupte wereld.5

Hoe verder we Jezus volgen, hoe meer we in de cultuur van Gods koninkrijk leren leven. Hoe meer we leren dat Gods zorg in de plaats komt van chronische (Vlaamse) onzekerheidsvermijding. En God geeft veel oefenkansen om zijn cultuur steeds beter te leren kennen en gebruiken!6

HOUVAST. IN STAPJES7

In de leerschool om Jezus (nog verder) te volgen, staat daarom het werkwoord “zich aanpassen” centraal. Vanaf de eerste stap concentreer je je op een uitdaging zoals Johannes de Doper verwoordde: “Hij moet meer worden, ik echter minder.”8

Hier volgen enkele tips, afgestemd op onze Vlaamse context, om stapjes naar Gods houvast te zetten:

 1. Tussen vroeger en nu:
 • Dank voor wat geweest is. Toen was dat goed. God was erbij.
 • Welke belangrijk lessen leerde Hij je toen?
  Wat kan je daarvan gebruiken voor je toekomst?9
 • Beslis bewust niet langer met heimwee achterom te kijken.
 • Herken God in je leven.werken.dienen van vandaag.
 1. Tussen nu en straks:
 • Welke werken doet God nu? In jezelf? In je omgeving?
 • Welke drie aandachtspunten in je huidige leven.werken.dienen lijken je het belangrijkst?
 • Gebruik je gezond verstand om het belang van die punten te benoemen:
  • Welke waarden, principes of normen herken je?
  • Hoe wil je die veranderd zien? Op welke termijn?
  • Wijzen Gods Geest (in je hart) en Gods woord (voor je op tafel) daar ook naar?
  • Hoe toetsen de broers/zussen die God rondom je plaatste je gedachten?
 • Die aandachtspunten geven je een leidraad voor je leven.werken.dienen.
  Maak ze tot je topprioriteit:
  • Wat lijkt een redelijke termijn om eraan te werken?
   Schrijf je doelen met die termijn in je kalender of agenda.
  • Waarmee moet je beginnen in je leven, je omgeving?
  • Rol je mouwen op en begin eraan.
 • Ga ervoor:
  • Mik op enkele eenvoudige “quick win’s”.
   (Eenvoudige mijlpalen die je motiveren verder te gaan.)
  • Ga logisch te werk. Gebruik het verstand dat God je gaf.
  • Schrik niet terug om wat onderbouwende studie aan je plan toe te voegen.
  • Wees streng voor jezelf en verbeter wat beter kan.
   Maar blijf realistisch: wordt geen slaaf van jezelf.
 • Blijf luisteren
  • Zoek signalen over wat er speelt in je omgeving.
   Observeer, luister. Probeer te begrijpen wat je opvangt. Wat is het belang?
  • Maak 1 tot 2 keer per jaar tijd en energie vrij zodat je kan bezinnen en “iets op het spoor” kan komen: waar vestigt God je aandacht op?
  • Welke betekenis hebben die signalen voor je leidraad? Voor je termijnen?
   Voor je omgeving?
 1. Als je “einddoel” in zicht komt
  • Je werkt naar je doel toe op de termijn die je daarvoor in je kalender of agenda hebt opgeschreven.
  • Vooraleer die termijn afloopt: maak tijd en energie vrij om dit stappenplan opnieuw vanaf het begin op te pakken.
  • Begin een nieuwe bezinning voor een volgende periode in je leven.

WAAROM ZOU JE DAT DOEN?

 • Om een kijk te krijgen op het leven en het potentieel dat God je toevertrouwde voor al de jaren die je hier (nog) gegeven zijn – middenin een wereld met constante veranderingen.
 • Om (meer) tot Gods eer te leren leven. Om Hem (meer) te ontdekken en zijn houvast (beter) te leren kennen.
 • Omdat nieuwe veranderingen voortdurend alles in beweging zetten. Er zijn er zeker bij waarvoor God ons rentmeesterschap zodanig aanstuurt dat we ons potentieel voor zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid meer inzetten.
 • Omdat we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en voor de jaren die we hebben niet kunnen afschuiven. Niet naar God. Niet naar leiders. Niet naar onze naasten. We dragen die zelf.10

Doorpraten?

Je kan ons vertellen hoe je zelf meer op Gods lijn denkt te komen.
Wat je deelt, blijft vertrouwelijk.  Mail naar info(at)abcministries.be


Voetnoten

1.  Zie o.a. de publicatie van ABC-Ministries “Culture & Gospel”, met een uitvoerige bibliografie.

2. Een kleine toets maakt het spanningsveld tussen Vlaamse cultuur en Gods cultuur duidelijk:

 • Lees Mattheüs 6:11-13 enkele keren aandachtig. Laat de betekenis je hart en gedachten binnenkomen.
  Beantwoord dan deze vraag: “In welke mate toont mijn leven dat ik Vaders dagelijkse voorziening erken?”
 • Lees dan Mattheüs 6:25-39 enkele keren aandachtig. Laat opnieuw de betekenis landen.
  Stel je de vraag: “In welke mate leef.werk.dien ik vanuit die zekerheid van God? Hoezeer bewerkt dat mijn grip en houvast?”

3.Zie hier.

4. Over de WaPriNo’s – waarden, principes en normen in Gods koninkrijk, publiceerden we een artikel in 2010 – eerder dan de startdatum van het onlinearchief van ABC. Mail ons als u een kopie zou willen krijgen.

5. Gods houvast van genade wanneer we fouten en schuld belijden. Zijn houvast in barmhartigheid zodat Hij ondanks onze menselijke natuur toch vergeving in zijn Zoon aanbiedt. Goedertierenheid om de goedheid die Hij Zelf is tot in ons leven en denken te laten doorwerken.
De context waarin Paulus uiteindelijk in Rom.12:1 oproept tot dienstbetoon en hoe hij daar zijn redenering op verder bouwt, schetsen dit patroon. Maar het is interessant om zijn redenering iets eerder binnen te stappen zoals bvb. vanaf Romeinen 8:12.

6. James K. Smith geeft een toepasselijke analyse van dit mens-zijn-bij-God. Hij komt daarbij tot gelijkaardige conclusies als het Reveal-onderzoek van Wilowcreek Community Church – weliswaar in een veel bredere context : de meest effectieve sleutels voor persoonlijke groei liggen bij “relaties” en “vorming”. De (geloofs)gemeenschap dient dan de individuele persoon, en ontvangt tegelijkertijd (rijkelijk!) terug in toewijding (= tijd, talenten en bedieningen).

Zie voor J.K.Smith: Desiring the Kingdom. Worship, Worldview and Cultural Formation, Volume 1 of Cultural Liturgies, Baker Academic, Grand Rapids Michigan, 2009.

Zie voor het Reveal-onderzoek: www.abcministries.be , onder publicaties/artikelreeksen vindt u een samenvatting.

7. Deze aanpak werkt zowel voor wie zijn leven wil aanpakken, als voor een groep, kerk, gemeente of organisatie. Het principe is eenvoudig: wie duidelijk weet waarheen, leert concrete stappen zetten om dichter bij dat doel te komen door op de eerste plaats God in alles (meer) inspraak te geven.

8. Zie Johannes 3:30.
Merk op hoe Johannes de Doper dit principe omkadert in de veel bredere cultuur van Gods koninkrijk die zich doorheen de hele pericoop 3:22-36 aandient. Dat Johannes de evangelieschrijver deze passage laat volgen op de passage van het nachtelijk gesprek met Nicodemus, laat zien hoe het favoriete Joh.3:16 op een specifieke plaats in Gods kader staat.

9. Wie de ABC-vorming “Original” heeft verwerkt, herkent dat “analisten” (MBTI) en “monitors” (Belbin) juist sterk staan op dit terrein. Dat pleit er op zijn minst voor om deze types mensen om raad te vragen (als je dit individueel aanpakt) of om hun inbreng het gepaste gewicht te geven (als je als organisme doorheen dit proces gaat).  Meer informatie over Original vind je hier.

10. Vergelijk deze uitdaging met de beide gelijkenissen die Jezus geeft in Mattheüs 25. Betrek ook de context waarin Mattheüs die geplaatst heeft (na hoofdstuk 24) in je evaluatie.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!