De uitdaging: het volgende schoolVORMINGsjaar                               

(volledig artikel * Evan-Assistance 2016 juni)

Vlaamse christenen tonen Reveal-honger(1)

Mensen spreken ons geregeld aan:
    “Hoe kan ik nieuwe horizonten voor mijn geloofsleven ontdekken?”  
Bij ABC zijn we loyaal naar de plaatselijke kerken en kringen.

We verwijzen dan naar het vormingsaanbod van hun geloofsgemeenschap.

BIJNA ELK gesprek vervolgt dan:
    “Er zijn bijbelstudies en preken.
    Een persoonlijk gesprek kan ook altijd.
    Maar er is geen consequente ondersteuning waarmee ik kan leren met mijn geloof dagelijks verder en meer te doen dan wat de doorsnee-christen doet.”

De omvang van deze typische reactie verrast niet. Veel christenen worstelen om in hun eigen leven-werken-dienen verder op de weg van het koninkrijk van God te gaan. Ze willen meer en dikwijls worstelt de goegemeente om hen daarin te dienen.

Vlaamse christenen botsen op de conclusies van het Reveal-onderzoek (1):    
Een kerk groeit als:
1. Ze mensen leert hun leven op te bouwen door gerichte vorming.
2. Ze hen dient met mogelijkheden voor diepgaande, authentieke relaties.

 

De hamvraag: groeit u?

Christenen zijn geroepen om met een open blik zich te informeren. We kunnen kennis en kunde verzamelen om onze naaste te dienen en waarmee hij/zij zien zich verder kan ontplooien. Maar daarvoor moet je eerst zelf groeien.

Over leiders is het fenomeen wel bekend dat ze in het licht van hun verantwoordelijkheid te weinig toekomen aan studie. Daarvoor kan iedereen talloze redenen aanvoeren. Het resultaat blijft hetzelfde: geestelijke alertheid stompt af. Groei vertraagt. Frisheid en levensroeping lekken weg. Persoonlijke zonden krijgen meer ruimte. Leiderschap groeit gemakkelijker mis.
Ontmoetingen en conferenties kunnen dat gebrek niet compenseren. Zulke evenementen zijn gewoonlijk eerder bedoeld als aanmoediging. Ze zijn in het beste geval een aanvulling.

Zich niet (laten) vormen, is een valkuil.

SchoolVormingsjaar 2016/2017

Het nieuwe vormingsjaar start binnenkort.
U hebt nog heel even tijd om duidelijk te krijgen welke resultaten u tegen juli 2017 wil bereiken.

  • Wat willen u en uw naaste gelovigen tegen dan geleerd hebben?
  • In welke vaardigheid wil u met hen groeien?
  • Wat hebt u daarvoor nodig?
  • Hoe zal u dat aanpakken? 

 

Het ABC-team daagt u voor 2016/2017 uit:

  • Durf nieuwe levensthema’s, maatschappelijke ontwikkelingen of interesses verkennen. Verdiep je kennis van God, van jezelf en van de wereld rondom.
  • Durf het aan om aan de zwakten in je eigen karakter te (leren) werken, zodat ze niet langer hun schaduw werpen op je geestelijk leven, of op je sociaal functioneren, of op je dienstbaarheid.
  • Durf te delen in de geloofsgemeenschap over wat je leert (en leert doen). Leer je naaste vanuit je eigen geloofsreis integer, authentiek en kwetsbaar te dienen.
  • Werk aan inzicht in wat God in deze wereld doet. Herken je roeping en werk met God mee aan de gerechtigheid, waarheid, liefde en genade van het evangelie in deze wereld.

Heb je hulp nodig voor 2016/2017?
Bekijk ons aanbod op www.abcministries.be.

*******
Voetnoot:   (1) Hier klikken en u komt direct bij het Reveal-VII-afsluitend-artikel .


Our website is protected by DMC Firewall!