een voorbeeld

In het evangelie van het Koninkrijk van God krijgen we een helder beeld over leiders en hoe ze leiding behoren te geven.
Jezus Christus heeft zelf het voorbeeld gegeven hoe God dat ziet:

 Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij noemt Mij Meester en Here, en gij zegt dat terecht, want Ik ben het. Indien nu Ik, uw Here en Meester, u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet, gelijk Ik u gedaan heb.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, noch een gezant boven zijn zender.
Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.

(Johannesevangelie13:12-17)

dienend leiderschap

Daarom zijn we dankbaar dat we de vorming “Dienend Leiderschap” kunnen aanbieden. Met 10 thema’s bestrijken we de essentie van christelijk leiderschap (zie "onderwerpen").

Deze vorming geeft een team, kerkeraad, bijbelgroepleiders of een werkgroep voor aankomende oudsten inzicht over waarden en principes van leiderschap, Maar ze stuurt hen daarmee ook recht naar hun eigen leven en bediening om er de praktijk te toetsen — en die te helpen veranderen waar dat nodig is.

In de vorming zit een consequente aanzet naar de opbouw van christelijk karakter en naar vaardigheid. Deze leidersvorming levert daarom het best resultaat als mensen ze in groep doorwerken. Daar leren ze elkaar te ondersteunen.

en verder

De vorming "Dienend Leiderschap" wordt in diverse kerken en groepen gebracht door een team facilitators die de vorming zich grondig heeft eigen gemaakt.
Bovendien houden het hele vormingspakket actueel : facilitators mogen deze vorming doorgeven als zij na elke vorming de evaluatie van de deelnemers over het materiaal en de aanpak aan ABC bezorgen. Met die terugkoppeling verbeteren we het werkmateriaal verder.

goesting naar meer?

Neem contact op als je denkt dat Dienend Leiderschap ook voor jouw kerk, gemeente of groep interessant zou zijn.

Over de onderwerpen, de uitgangspunten en de context van Dienend Leiderschap leest u meer als u op deze links klikt.
De facilitators* van deze vorming klikken hier voor het lessenplan en de werkmaterialen.

* Om zelf met dit vormingsmateriaal aan de slag te kunnen gaan, hebben facilitators vooraf toestemming van
  ABC-Ministries vzw nodig. U kan daarvoor contact met ons opnemen.

Our website is protected by DMC Firewall!