DE CONTEXT

Wat inhoud betreft legt Original een basis.

Deze vorming kan je daarom best opvatten als een “pre-curseur” voor vorming in discipelschap, leiderschap  en strategisch denken. Aanrakingspunten met die terreinen komen tijdens de Original-vorming zeker ter sprake. Maar in Original beperken we ons tot een basis waarop die vormingen met hun specifieke thema’s verder bouwen.
Zie bij voorbeeld abcministries.be/vorming voor aanvullende vorming.

Original is opgevat zoals elke andere vorming van ABC-Ministries.

In tegenstelling tot een cursus, verbindt vorming de leerinhouden heel sterk met de levenspraktijk.
Daarom spreken we consequent in termen van “vormen” en “leren”, in plaats van “les geven”, “cursus”, “student”, enz.

Daarom spreken we ook over “deelnemers”.

We verwachten dat ieder actief deelneemt aan dit vormingsproces – individueel en in groep.
Dit heeft bovendien niet alleen een impact op de aanpak van zulke groepsmomenten. Een deelnemer  zal alleen een maximaal rendement uit zijn leerinspanning, als die bereid is zijn eigen leven met gewoontes en voorkeuren te betrekken bij de inhoud van deze vorming, met als doel juist op dat levensvormende aspect vooruit te kunnen gaan. We mikken erop dat onze vorming helpt te groeien om meer als leerling van Jezus Hem te kunnen gaan navolgen en dienen.

Dit leerproces verloopt over opeenvolgende vormingsstappen:

  • Ik WIL leren.
  • Ik heb die leerinhoud NODIG.
  • Ik leer door TOE TE PASSEN.
  • Ik BEGRIJP wat ik bezig ben te leren.
  • Ik leer uit de FEEDBACK die ik krijg.

Daardoor kan het lijken alsof we tijdens de vorming op verschillende momenten stappen achteruit zetten.
Dat zijn momenten waarop we “lucht happen”: we grijpen terug naar een vorige leerinhoud en bekijken hoe die een basis geeft voor de inhoud die we sindsdien samen hebben doorgewerkt.

Deze herhaling helpt om de onderdelen in de leerinhoud met elkaar te verbinden.
Dat “lucht happen” versterkt het inzicht. Maar het bouwt ook het zelfvertrouwen op dat we nodig hebben om die leerinhoud behoorlijk naar de dagelijkse praktijk van ons leven.werken.dienen te kunnen doortrekken.

Over de inhoud, de uitgangspunten en de onderdelen van Original leest u meer als u op de links klikt.
De facilitators* van de Original-vorming klikken hier voor het lessenplan en de werkmaterialen.

* Om zelf met het vormingsmateriaal van Original aan de slag te gaan, hebben facilitators voorafgaand toestemming van
  ABC-Ministries vzw nodig. U kan daarvoor contact met ons opnemen.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!