Afdrukken
Hits: 3027

DE ONDERDELEN

Temperament

God liet ons geboren worden met een temperament. Onze opvoeding en onze omgeving hebben op die basis een persoonlijkheid opgebouwd met de karaktereigenschappen die door die voorgeschiedenis zijn ontwikkeld.  
Met behulp van onze persoonlijke reactiestijlen zetten we de eerste trekken van ons portret op het bord – inbegrepen de groeimogelijkheden en de uitdagingen.

Dit onderdeel bevat een thuisactiviteit, de sessies 2 en 3, en een verwerkingsopdracht

Groepsfunctioneren

Door een bediening maak je je dienstbaar aan anderen  en maak je jezelf kwetsbaar. Je temperament, karakter en gaven bouwen een evenwicht in je leven waardoor je spontaan een bepaalde rol opneemt als je samenwerkt in een team.
Dit onderdeel helpt je begrijpen hoe je plaats kunt (her)kennen in een groter geheel, en hoe dit aansluit bij je temperament. Hier liggen opnieuw mogelijkheden en uitdagingen. We helpen je een evenwichtige aanpak te ontwikkelen.

Dit onderdeel is opgebouwd uit een thuisactiviteit, de sessies 4 en 5, en een verwerkingsopdracht.

Leiderschapsstijl

Voortbouwend op je temperament (sessies 2 en 3) en je voorkeur in sociaal functioneren (sessies 4 en 5), komen we op de uitdaging om je eigen voorkeur op het gebied van leiderschapsstijl te toetsen. We helpen het resultaat te vergelijken met wat je zelf uit je leiderschapspraktijk kan getuigen.

Dit onderdeel is opgebouwd uit een thuisactiviteit, de sessies 6 en 7 en een verwerkingsopdracht.

Leerstijl

Onze (Belgische) ervaringen hebben ons in onze schooljaren meestal een zelfbeeld opgeleverd dat vooral vertelt wat we niet goed kunnen. Wat kan onze leerstijl daarover verklaren? En wat is onze leerstijl dan wel? Wat betekent die - mogelijk nieuwe - informatie voor wat ik nu als (oudere) volwassene vandaag in mijn leven.werken.dienen onder de knie wil krijgen?

Dit onderdeel bevat een thuisactiviteit, de sessies 8 en 9 en een verwerkingsopdracht.

Gaven-talenten-bedieningen

God heeft ons bij onze wedergeboorte geestelijke gaven gegeven. Als we ons in dienst stellen voor Gods Koninkrijk, leidt Gods Geest ons om te dienen op basis van de persoonlijkheid waarmee Hij ons geschapen heeft. Zijn er aanwijzingen in onze persoonlijkheid, in onze hartsverlangens en in de terugkoppeling vanuit onze geloofsgemeenschap? En hoe hanteren we die wijs en met het zicht op de langere termijn?
Daarvoor is een goede test over gaven, talenten en bedieningen nodig.

Toch hebben we dit onderdeel niet in Original opgenomen:

We moedigen je in het bijzonder aan om met vormingsmateriaal zoals dat van Natuurlijke GemeenteOntwikkeling aan de slag te gaan- en daarvoor binnen je gemeente, kerk of groep een vormingstraject van enkele maanden op te zetten. Meer informatie vind je op https://3colorworld.org/nl/etests.

Evaluatie

Een evaluatiemoment op het einde van de vorming: over de vorming (voor de facilitator) en over jezelf (voor jou en voor de verantwoordelijken in je geloofsgemeenschap).

 

Over de inhoud, de uitgangspunten en de context van Original leest u meer als u op de links klikt.
De facilitators* van de Original-vorming klikken hier voor het lessenplan en de werkmaterialen.

* Om zelf met het vormingsmateriaal van Original aan de slag te gaan, hebben facilitators voorafgaand toestemming van
  ABC-Ministries vzw nodig. U kan daarvoor contact met ons opnemen.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!