DE UITGANGSPUNTEN

Op welke impact mikt “Original”?

       Original leert mensen de unieke persoonlijkheid herkennen die God in hen en in hun naasten geschapen heeft,
       zodat ze veranderingen in hun leven.werken.dienen effectiever kunnen hanteren.

Voor wie is “Original” bedoeld?  

       Original richt zich op volwassenen, die zich ervan bewust worden dat zij zichzelf en hun eigen functioneren beter
       moeten leren (her)kennen op basis van hun christen-zijn.

Wat wil “Original” in de deelnemers realiseren?

       Door deze vorming kunnen deelnemers hun capaciteiten en begrenzingen individueel en in groepsverband
              - beter aanwenden in hun dagelijkse leven.werken.dienen en in hun oriëntering op de langere termijn.
            - daarop met voortschrijdend inzicht verder bouwen tijdens de rest van hun (aardse) leven.

Wat wil “Original” de deelnemers daarvoor aanleren?

       Deelnemers leren in zichzelf en in hun naasten kenmerken van hun persoonlijkheid herkennen
      
(temperament, leerstijl, groepsrol, geestelijke gaven, leiderschapsstijl).

       Ze leren dat inzicht gebruiken om door hun eigen navolging van Jezus Christus hun naaste beter te kunnen dienen.

       Ze leren – zowel voor zichzelf als voor hun groepsverband - dagelijkse situaties te analyseren, mogelijkheden en
       grenzen te evalueren, verbeteringen en stappen voor noodzakelijke aanpassingen in kaart te brengen.

      Ze leren hun dagelijkse ritme (beter) af te stemmen op een lange termijn perspectief, zodat zijzelf en hun team
            - effectiever de ononderbroken stroom veranderingen in hun omgeving kunnen hanteren.
            - meer creativiteit en innovatie ontwikkelen.

Over de inhoud, de vormingscontext en de onderdelen van Original leest u meer als u op de links van elk van die onderdelen klikt.
De facilitators* van de Original-vorming klikken hier voor het lessenplan en de werkmaterialen.

* Om zelf met het vormingsmateriaal van Original aan de slag te mogen gaan, hebben facilitators voorafgaand toestemming van ABC-Ministries vzw nodig. U kan daarvoor contact met ons opnemen.

Our website is protected by DMC Firewall!